Địa chỉ

Số B12D/44B Đường Liên Ấp 1-2-3, Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh

Tư vấn miễn phí

0907186348

Tài liệu giáo dục địa phương TP.HCM lớp 1 trước khi in ấn phải được UBNDTP phê duyệt

Ngày 18.9, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo khẩn đến Sở GD-ĐT TP.HCM về việc phê duyệt đơn vị in ấn và phát hành tài liệu giáo dục địa phương.

Theo đó, căn cứ ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định Bộ Tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chỉ đạo giao Sở GD-ĐT TP.HCM chịu trách nhiệm hoàn chỉnh tài liệu vể nội dung giáo dục của địa phương bậc tiểu học. Và báo cáo Bộ về tài liệu đã được phê duyệt trước khi chính thức ban hành Bộ Tài liệu giáo dục địa phương.

Tài liệu giáo dục địa phương TP.HCM lớp 1 trước khi in ấn phải được UBNDTP phê duyệt

Giao Sở chủ trì, phối hợp với NXB có uy tín, năng lực và phù hợp thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành để tiến hành xuất bản, in ấn và phát hành tài liệu.

Tài liệu giáo dục địa phương TP.HCM lớp 1 phải đúng với nội dung được Hội đồng thẩm định thông qua Bộ Tài liệu giáo dục địa phương bậc tiểu học, được UBND TP.HCM phê duyệt. Mọi điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của UBND TP.HCM.

Trước đó, Sở đã có tờ trình UBND TP.HCM vể việc phê duyệt đơn vị in ấn và phát hành tài liệu giáo dục địa phương. Trong đó, nhằm kế thừa và phát huy tài liệu lịch sử - địa lý địa phương do Sở cùng NXB Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định đã phối hợp thực hiện trước đây theo chương trình phổ thông hiện hành và tranh thủ được ưu thế, uy tín trong công tác biên tập và phát hành các xuất bản phẩm trong lĩnh vực giáo dục của NXB Giáo dục Việt Nam… Sở đề xuất UBND TP.HCM giao cho NXB Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định tiếp tục in ấn và phát hành Tài liệu giáo dục địa phương TP.HCM lớp 1 theo đúng chức năng.

Theo báo Thanh Niên