Địa chỉ

Số B12D/44B Đường Liên Ấp 1-2-3, Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh

Tư vấn miễn phí

0907186348

tuyển dụng

Công ty\ tuyển dụng các vị trí tại khu vực TP.HCM

Công ty\ tuyển dụng các vị trí tại khu vực TP.HCM

Công ty Bao Bì Trang Sang tuyển dụng các vị trí tại khu vực TP.HCM